Dzień Strażaka

Dnia 26 maja 2017 roku w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbył się Dzień Strażaka. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele firm współpracujących, służb ratowniczych, mundurowych i zaproszeni goście. Wydarzenie było okazją do wyrażenia uznania dla strażackiej służby i wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń i upominków.Stopień młodszego ogniomistrza został nadany st. sekc. Marcinowi Korkuciowi i st. sekc. Arkadiuszowi Mokrzyckiemu. Medalem za zasługi uhonorowani zostali Mariusz Kowal i Zbigniew Partyński. Medalem Zasłużony dla Organizacji Dolnośląskiej ZZS Florian uhonorowany został mł. bryg. Robert Słowik. Brązowe odznaki otrzymali mł. ogn. Sławomir Cebula i mł. ogn. Tomasz Dec. Na stopień młodszego brygadier został awansowany st. kpt. Piotr Dubiel i st. kpt. Karol Leszczyński. Awans na aspiranta sztabowego otrzymał st. asp. Piotr Krupa.

W 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze doposażona została w samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Zakup był realizowany przy udziale samorządowców z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra. Symboliczne przekazanie kluczyków pojazdu w zastępstwie Starosty Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa przekazała Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Podczas wydarzenia odbyło się również oficjalne pożegnanie komendanta Roberta Słowika, który przeszedł na emeryturę. Jego miejsce do czasu wyłonienia nowego komendanta zajął dotychczasowy zastępca Sławomir Graczyk.

Po oficjalnej uroczystości strażacy udali się na wspólny poczęstunek.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment