“Dzień Przedsiębiorczości” w Komendzie Powiatowej Policji z Liceum Ogólnokształcącym

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego z Kamiennej Góry w dniu 20 marca br. odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze w ramach 16. Edycji ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Młodzież zwiedzała budynek jednostki oraz poszczególne Wydziały i Referaty, zapoznawała się z naborem oraz rekrutacją kandydatów do służby w Policji, a w szczególności uczestniczyły w dniu pracy Oficera Prasowego.

Spotkanie przeprowadzone zostało w ramach XVI Edycji ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości 2019” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Głównym celem „Dnia Przedsiębiorczości” jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi i stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania im wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zapoznawał zainteresowanych ze specyfiką służby policjantów zajmujących różne stanowiska w poszczególnych wydziałach. Ponadto Starszy Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przedstawiła proces rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji rozdając zainteresowanym na tą okoliczność ulotki. Zainteresowani służbą w Policji dowiedzieli się jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać funkcjonariuszem i jak przebiega szkolenie podstawowe w szkołach policyjnych. Uczennice głównie zapoznawały się z pracą na stanowisku Prasowo – Informacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Ponadto w trakcie Dnia Przedsiębiorczości Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze odwiedził Ratownik Medyczny Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Oddziału w Kamiennej Górze. Jako Rzecznik Prasowy Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego przedstawił rolę swojego stanowiska oraz przybliżył pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego. Omówił zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Źródło:
Policja Kamienna Góra
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz również

Leave a Reply