Dzień Edukacji Narodowej – LO w Kamiennej Górze

W dniu 13 października 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody z powodu pandemii konronawirusa były skromniejsze niż zazwyczaj.

Dzień Edukacji Narodowej to najważniejsze święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są m.in. nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W bieżącym roku wyróżnieniem tym uhonorowano dwie nauczycielki z Kamiennej Góry.

Nagrodzone zostały:

– Elżbieta Syrek – Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze,
Bożena Drożdżowska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

W uznaniu za zasługi dla oświaty została także przyznana nagroda Starosty Kamiennogórskiego, którą otrzymała Lidia Drozdowska.

Nie zabrakło również nagród przyznanych przez Jacka Bruździaka – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego.

Życzenia pracownikom oświatowym złożyli również starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Po raz pierwszy przyznano również stypendia w ramach “Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ”. Stypendium naukowe otrzymali:  Sylwia Chronowska i Mateusz Chłąd. Stypendium sportowe otrzymała Majka Germata.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Nauczycielom oraz pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia. 

Zobacz inne

Leave a Comment