Dzień Działkowca

W sobotę, 27 sierpnia na terenie ogródków działkowych „Różanka” w Kamiennej Górze odbył się Dzień Działkowca. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście i działkowcy, którzy pochwalili się owocami swojej pracy.

Prezes „Różanki powitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił informację z działalności zarządu za obecny sezon, a także nakreślił, jakie należy podjąć działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania ogrodów. Podziękował burmistrzowi i radzie miasta za dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł na budowę drogi i parkingu. Ksiądz Piotr Smoliński poświęcił zebrane i przyniesione na uroczystość plony, a powołana komisja konkursowa po burzliwych obradach wyróżniła działkowców za przygotowane kosze z plonami.

Dzień Działkowca zakończyła zabawa i tańce.

Zobacz inne

Leave a Comment