Dzień Dokarmiania

Dnia 9 lutego 2018 roku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uczestniczyli w zimowym dokarmianiu zwierzyny leśnej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Łowieckie Knieja Lubawka wspólne z młodzieżą i mieszkańcami regionu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dokarmiania Zwierząt Leśnych, który przypada na 11 lutego.

Tegoroczne spotkanie miało inny charakter z uwagi na bardzo łagodną zimę oraz występujące zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. To już szóste cykliczne spotkanie zorganizowane przez Koło Łowieckie Knieja Lubawka na ścieżce dydaktycznej Mieroszów, gdzie zainstalowana została bogata baza dydaktyczna i urządzenia łowieckie, w tym duże paśniki i wiele karmników dla ptactwa. Ścieżka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych.

Podczas dokarmiania uczestniczyli uczniowie klas IA, IB, II i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, pedagodzy, członkowie Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie oraz myśliwi K.Ł. Knieja Lubawka.

Jak zawsze młodzież przygotowała prace plastyczne i występ artystyczny, ściśle związany z tematyką spotkania.

Prezes K. Ł. Knieja Lubawka zapoznał uczestników z zasadami dokarmiania zwierząt dziko żyjących – kiedy to robić, czym dokarmiać i jak postępować, aby zwierzyna nie utraciła instynktu zdobywania pożywienia. Uczestnicy dokarmiania zostali również zapoznani z pismami Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz ulotkami wydanymi na okoliczność walki z Afrykańskim Pomorem Świń.

Po „części teoretycznej” młodzież rozpoczęła wykładanie do paśników i karmników przyniesione ze sobą ziarna zbóż, warzywa, owoce i kulki karmowe dla ptactwa.

Na zakończenie działkowcy, nauczyciele i myśliwi przekazali uczestnikom podziękowania za udział w przedsięwzięciach edukacyjnych. Każda z klas otrzymała dyplomy i podziękowania oraz słodycze. Dyrekcja i pedagodzy PSP w Mieroszowie – podziękowanie za krzewienie postaw etycznych i wrażliwych na otoczenie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment