Dzieciom, które nie posiadają komputerów Gmina Marciszów użyczy laptopy

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klas IV-VIII prowadzą kształcenie zdalne.

Przedszkole i klasy I-III  szkoły podstawowej funkcjonują bez zmian. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji.

Informujemy, że dzieciom, które nie posiadają sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną naukę, oraz rodzinom, które posiadają co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, szkoła użyczy laptopy, które będzie można pobrać z sekretariatu szkoły, po wcześniejszym podpisaniu umowy użyczenia.

Przypominamy, że sprzęt komputerowy został zakupiony przez Gminę Marciszów ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i  „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Przewóz dzieci do szkoły odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy autobusów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment