Działki na sprzedaż w Kamiennej Górze

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych:

  1. Nr 641/14 o pow. 2156m2 – cena wywoławcza – 69 500,00 zł  brutto, wadium 6 950,00 zł,
  2. Nr 641/15 o pow.   852m2 – cena wywoławcza – 43 500,00 zł  brutto, wadium 4 350,00 zł,
  3. Nr 641/16 o pow.   860m2 – cena wywoławcza – 44 000,00 zł  brutto, wadium 4 400,00 zł,
  4. Nr 641/17 o pow.   877m2 – cena wywoławcza – 46 000,00 zł  brutto, wadium 4 600,00 zł,
  5. Nr 641/18 o pow. 1359m2 – cena wywoławcza – 70 000,00 zł  brutto, wadium 7 000,00 zł,
  6. Nr 641/19 o pow. 1200m2 – cena wywoławcza – 63 500,00 zł  brutto, wadium 6 350,00 zł;

położonych w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Wrzosowej, pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przetarg odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 5 listopada 2019 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2019) .

Zobacz inne

Leave a Comment