Działki na sprzedaż pod budowę garaży w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 30 czerwca 2020 r. na godz. 9:00 I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej:

  1. Nr 17/23 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 16 925,00 zł. brutto, wadium 1 700,00zł,
  2. Nr 17/24 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 16 925,00 zł. brutto, wadium 1 710,00zł,
  3. Nr 17/25 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza – 16 925,00 zł. brutto, wadium 1 720,00zł,
  4. Nr 17/26 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza –  16 925,00 zł. brutto, wadium 1 730,00zł,
  5. Nr 17/27 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza –  16 925,00 zł. brutto, wadium 1 740,00zł,
  6. Nr 17/28 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza–  16 925,00 zł. brutto, wadium 1 750,00zł,
  7. Nr 17/29 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza –  16 925,00 zł. brutto, wadium 1 760,00zł,
  8. Nr 17/30 o pow. 30m2 z 12,5% udziałem w działce nr 17/32 – cena wywoławcza –  16 925,00 zł. brutto, wadium 1 770,00zł.

Cena wywoławcza działki Nr 17/32 o pow. 256m2 wynosi — 64 200,00 zł. brutto. Działka ta przeznaczona jest do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji i zostanie sprzedana na współwłasność do obsługi garaży w procentowym udziale. Udział w wysokości 12,5% ceny działki Nr 17/32 został wliczony do cen wywoławczych działek pod budowę garaży.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 26 czerwca 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment