Działki na sprzedaż pod budowę garaży

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy Fabrycznej pod budowę garaży dla samochodów osobowych do niezawodowej obsługi tych samochodów:

  1. Nr 141/14 o pow. 19 m2 – cena wywoławcza – 7 000,00zł brutto, wadium 700,00 zł,
  2. Nr 141/15 o pow. 19 m2 – cena wywoławcza – 7 000,00zł  brutto, wadium 710,00 zł.

Przetarg odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 27 stycznia 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2019) .

Share

Zobacz inne

Leave a Comment