Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra przy ulicy Jaśminowej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  1. nr 222/1 o pow. 2855 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 200 000,00 zł brutto, wadium 20 000,00 zł,

  2. nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 90 000,00 zł brutto, wadium 9 100,00 zł,

  3. nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 90 000,00 zł brutto, wadium 9 200,00 zł,

  4. nr 222/4 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 90 000,00 zł brutto, wadium 9 300,00 zł,

  5. nr 222/5 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 90 000,00 zł brutto, wadium 9 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 7 grudnia 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment