Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Różanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

1. działka nr 868/13 o powierzchni 1185 m2 – cena wywoławcza 120 000,00 zł netto, wadium 12 000,00 zł;
2. działka nr 868/26 o powierzchni 1105 m2 – cena wywoławcza 110 000,00 zł netto, wadium 11 500,00 zł;
3. działka nr 889 o powierzchni 1301 m2 – cena wywoławcza 129 000,00 zł netto, wadium 13 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 18 lipca 2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 11 lipca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl

Zobacz inne