Garaż murowany na sprzedaż w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 166/9 zabudowanej budynkiem garażu położonej w obrębie 6 miasta Kamiennej Góry, w rejonie  ul. H. Sienkiewicza.

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena wywoławcza za w/w nieruchomość  ustalona została na kwotę 21 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 100,00 zł do dnia 15 czerwca 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment