Działka w Ciechanowicach na sprzedaż

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 8 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 250/2 w Ciechanowicach (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment