Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 225/8, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową.

Przetarg odbędzie się 19 października 2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 19 500,00 zł do dnia 12 października 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment