Działania Referatu Ruchu Drogowego – akcja “PIESZY KONTRA POJAZD”

W dniu dzisiejszym w godzinach między 06:00 a 22:00 funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze prowadzą na drogach kamiennogórskiego powiatu działania kontrolne pod krypt. „Pieszy kontra pojazd”. Głównym celem tych działań jest podniesienie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Chcąc zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa zarówno kierującym pojazdami, jak i pieszym, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podjął decyzję o przeprowadzeniu na terenie garnizonu dolnośląskiego zintensyfikowanych działań kontrolnych pod krypt. „Pieszy kontra pojazd”.

Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego podczas prowadzonej akcji skupiają się przede wszystkim na właściwym poruszaniu się pieszych po drogach, a w szczególności reagują na wszystkie niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego zachowaniach pieszych, a także kierujących pojazdami w stosunku do tej grupy. Działania mają na celu przypomnienie, iż piesi mają nie tylko prawa, ale również i obowiązki. Zarówno kierowcy, jak też piesi muszą respektować pewne zasady zachowania na drodze.

Trzeba pamiętać przy tym, iż za pieszego uważa się również osobę prowadzącą rower, motorower lub motocykl, a także wózek dziecięcy lub inwalidzki. Może być to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz dziecko do lat 10 jadące na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Kamiennogórscy policjanci podczas prowadzonej akcji przestrzegają przed przechodzeniem przez jezdnię poza wyznaczonym do tego przejściem, bo kierowcy mogą się tego nie spodziewać. Jest to częstą przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, którzy są mimo wszystko określani mianem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci podczas prowadzonych działań wymagają od pieszych stosowania się do przepisów, w tym do stosowania elementów odblaskowych. Ponadto kontrolują kierujących pod kątem stosowania się przez nich do obowiązujących przepisów ruchu drogowego wobec grupy jaką są piesi.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment