Działania kamiennogórskiej drogówki pod kryptonimem „Prędkość”

Kamiennogórscy policjanci w dniu 27 lutego br. będą brali udział w działaniach prewencyjnych pod kryptonimem „Prędkość”, których celem będzie zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach powiatu kamiennogórskiego. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu koordynując i współdziałając z dolnośląskimi jednostkami opracował koncepcję działań kontrolnych na terenie wszystkich powiatów województwa.

Odcinki dróg, na których prowadzona będzie akcja wyznaczone zostały na podstawie informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ich celem będzie ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości jazdy, jak też zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach całego powiatu kamiennogórskiego. Funkcjonariusze głównie tego dnia będą skupiali się na nieprzestrzeganiu przez kierujących prędkości, zmniejszeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ujawnieniu i eliminowaniu wszelkich nieprawidłowości z tym związanych, jak też napiętnowaniu negatywnych zachowań kierowców, wynikających z nadmiernej prędkości.

Zobacz inne

Leave a Comment