Dziaka na sprzedaż pod budowę garażu

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy T. Kościuszki pod budowę garażu dla samochodów osobowych do niezawodowej obsługi tych samochodów z procentowym udziałem w działce nr 484/33 obręb nr 6 o powierzchni 102m2, przeznaczonej do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji:

  1. Nr 484/32 o pow. 21m2 z 20,0% udziałem w działce nr 484/33 – cena wywoławcza – 10 200,00 zł brutto, wadium 1 020,00zł.
  2. Nr 484/33 o pow. 102m2 -cena wywoławcza – 20 500,00zł brutto. Działka ta przeznaczona jest do obsługi kompleksu garaży w zakresie komunikacji i zostanie sprzedana na współwłasność do obsługi garaży w w/w procentowym udziale. Procentowy udział ceny działki Nr 484/33 został wliczony do ceny wywoławczej działki pod budowę garażu.

Przetarg odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 31 stycznia 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2019) .

Zobacz inne

Leave a Comment