Dyskusja publiczna – Czadrów obszar A i B

Dnia 28 listopada 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbyła się zapowiadana dyskusja publiczna dotycząca zagospodarowania przestrzennego terenów w sołectwie Czadrów na obszarze A i B.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu dnia 23 listopada i będzie dostępny w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (pokój 301) do 15 grudnia br.

Każda osoba kwestionująca ustalenia przyjęte w ww. projekcie mogła podczas dzisiejszej dyskusji wnieść swoje uwagi.Zobacz inne

Leave a Comment