Dwie oferty na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektora Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Wpłynęły dwie oferty. Trwa I etap, czyli zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Ocena formalna złożonych wniosków zostanie przeprowadzona przez Komisje do dnia 7 grudnia br.

W II etapie konkursu, który odbędzie się w okresie od 8 do 11 grudnia br. zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami.

Share

Zobacz również

Leave a Reply