Dwa jubileusze

W sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza świętowano dwa wspaniałe jubileusze długiego pożycia małżeńskiego.

Burmistrz Janusz Chodasewicz wręczył Urszuli i Stanisławowi Sołdyńskim oraz Genowefie i Bogumiłowi Rutkowskim medale przyznane z tej okazji przez Prezydenta RP. Obie pary zawarły związki małżeńskie w 1973 roku.

Państwo Urszula i Stanisław Sołdyńscy wzięli ślub 23 czerwca 1973 roku w Kamiennej Górze. Pan Stanisław pracował jako tkacz we „Florecie”. Pani Urszula pracowała w „Watrze”. Doczekali się trojga dzieci, siedmiorga wnucząt i dwoje prawnucząt. Od 20 lat mieszkają w Kamiennej Górze.

Genowefa i Bogumił Rutkowscy przysięgę małżeńską złożyli 24 grudnia 1973 roku w Kamiennej Górze. Pan Bogumił był górnikiem, następnie prowadził działalność gospodarczą. Pani Genowefa była tkaczką w „Lnie”. Mają troje dzieci i troje wnucząt. W naszym mieście mieszkają od 1975 roku.

Zobacz inne