Droższe śmieci w gminie Kamienna Góra

Podczas XV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni uchwalili nowe stawki za odbiór śmieci. Od 2020 roku mieszkańcy gminy Kamienna Góra będą płacić 19 zł od osoby za wywóz śmieci segregowanych. Wzrost opłaty wyniósł aż 9 zł jednak należy zaznaczyć, że mieszkańcy gminy od lat korzystali z najniżej stawki w regionie, która wynosiła 10 zł za odpady segregowane. Ostatnia waloryzacja odbyła się w 2013 roku. Urząd Gminy dopłacał różnicę wykorzystując wypracowaną nadwyżkę, która już się kończy.

Dwóch radnych, wykorzystując populistyczne argumenty, wnioskowało o stawkę 16 zł. To nie przekonało innych radnych. Przy takiej stawce w systemie brakowałoby aż 300 tys. zł. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (jeden nieobecny). Za przyjęciem stawki 19 zł opowiedziało się 12 radnych, 2 było przeciwko.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła podwyżki cen w całej Polsce. Nowe przepisy nakładają również na mieszkańców obowiązek segregowania odpadów.

Zobacz inne

Leave a Comment