Droga S3 na odcinku Legnica – Bolków otwarta

Dnia 15 października 2018 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dokonał otwarcia kolejnego odcinka drogi szybkiego ruchu S3.

Odcinek o długości 36 km kosztował prawie 900 mln zł. W swoim wystąpieniu minister Andrzej Adamczyk nawiązał do spotkania, które odbyło się w lutym 2016 roku w Kamiennej Górze, a którego organizatorem była poseł Marzena Machałek i starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. Doszło wówczas do spotkania ministrów infrastruktury oraz transportu Polski i Czech, na którym zapadła decyzja o budowie drogi S3 na ostatnim jej odcinku tj. z Bolkowa do granicy państwa w Lubawce i dalej jako drogi ekspresowej D11 u naszych południowych sąsiadów. Jak powiedział „…wszystko zaczęło się w Kamiennej Górze”. Wspomniał o tym w kontekście zaplanowanego na dzień 17 października br. podpisania umowy z wykonawcą tego odcinka drogi.

W wydarzeniu uczestniczył również starosta Jarosław Gęborys i Adam Blicharski – kandydat na burmistrza Kamiennej Góry, dla którego była to okazja do poznania ministra Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.Zobacz inne

Leave a Comment