Dotacja na kościół w Kamiennej Górze

W dniu 27 marca 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się VIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Jednym z punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.

Rada Miasta Kamienna Góra udzieliła dotacji na Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w kwocie 250 tys. zł.
Dotacja ma zostać przeznaczona na izolację ścian fundamentowych i uziemienie otokowe.

Zobacz inne

Leave a Comment