Dotacja na kościół św. Mateusza

Stowarzyszenia Doliny Zadrny otrzymało dotację w wysokości 100 tys. zł od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na remont ruin dawnego kościoła Św. Mateusza w miejscowości Uniemyśl.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment