Dotacja dla Gminy Marciszów

Gmina Marciszów podpisała umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dzięki dotacji Gmina Marciszów otrzyma 11 500 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu typu Big Bag”.

W wyniku przeprowadzonej w 2019 roku inwentaryzacji i zebranych ankiet od zainteresowanych rolników wynika, że na terenie gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 23 tony odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Szczegóły dotyczące terminu i sposobu odbioru odpadów pracownicy Urzędu Gminy będą ustalali indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

Zobacz inne

Leave a Comment