Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018

Przypominamy, iż dnia 5 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. “Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”, przeznaczonego dla dolnośląskich gmin na wsparcie realizacji zadań własnych. Termin składania wniosków minął 2 marca 2018 roku.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 96 gmin. Po ocenie formalnej 87 gmin zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. W wyniku tej oceny powstała lista rankingowa gmin. Środki z budżetu województwa w wysokości 3 mln zł pozwalają na udzielenie dotacji 24 gminom. Pozostałe 63 gminy zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego została udzielona na realizację projektów dotyczących w szczególności:

1. Zmniejszenia niskiej emisji – np. termomodernizacji, termorenowacji, a także substytucji paliwowej w obszarach o dużej gęstości zaludnienia, a w szczególności miejscowościach o walorach turystycznych i uzdrowiskowych;
2. Inwestycji w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną służącą kształtowaniu i promocji prozdrowotnych postaw kultury fizycznej, wykorzystywaną np. do rozwijania oferty szkolnych zajęć sportowych w celu upowszechniania zdrowego stylu życia.

Jeżeli gmina nie rozliczy się z zadania do 31 października 2018 roku, środki zostaną przekazane kolejnej gminie z listy rezerwowej, która zrealizowała zgłoszone zadanie.

Miło nam poinformować, iż na liście Gmin, które otrzymały dotację znalazły się m.in.:

  • Gmina Miejska Kamienna Góra, która otrzymała dotację w wysokości 135 ooo zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe (budowa skateparku).
  • Gmina Lubawka, która otrzymała dotację w wysokości 140 000 zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce (budowa boiska wielofunkcyjnego).

Na liście rezerwowej znalazła się także Gmina Wiejska Kamienna Góra, której przyznano dotację w wysokości 150 000 zł na modernizację energetyczną budynku świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele rekreacyjne.Share

Zobacz inne

Leave a Comment