Dolnośląscy policjanci podsumowali 2019 rok

Miniony rok, to kolejny okres spadku przestępczości na terenie województwa dolnośląskiego, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, m. in. włamań, kradzieży samochodów, rozbojów oraz pobić. To także mniej wypadków drogowych. W minionym roku codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa przyczyniła się zarówno do rozpracowania dużych grup przestępczych, jak i zatrzymania sprawców czynów karalnych mniejszej wagi.

Dolnośląska Policja podsumowała stan bezpieczeństwa na terenie województwa oraz pracę funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz dalszego wzrostu jego poczucia. W odprawie rocznej, którą poprowadził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, oprócz kadry kierowniczej jednostek garnizonu dolnośląskiego, związków zawodowych policjantów i pracowników dolnośląskiej Policji udział wzięli także Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski, poseł na Sejm – Paweł Hreniak, Prokurator Regionalny we Wrocławiu – Artur Rogowski, a także prokuratorzy okręgowi z Wrocławia, Jeleniej Góry, Świdnicy i Legnicy.

Na początku odprawy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej posłowi na Sejm – Pawłowi Hreniakowi, nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2019 roku. Zaprezentował wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pion prewencji, pion kryminalny i pion logistyczny. Nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za zaangażowanie i trud wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku dobre efekty pracy. Podziękował też prokuratorom za współpracę rzeczową i kompetentną.
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił też priorytety w zakresie działań dolnośląskiej Policji na 2020 r., w tym m. in. na rzecz dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, dalszego ograniczania liczby przestępstw, w tym przestępstw szczególnie uciążliwych, popularyzacji służby dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, czy też dalszej realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych.
Za dobrą współpracę podziękowali również zaproszeni Wojewoda Dolnośląski, a także Prokurator Regionalny we Wrocławiu.

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI

W 2019 roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym szczególnie przestępstw społecznie uciążliwych. To kolejne już w minionych latach ogółem o ponad 2 % mniej m.in. włamań, kradzieży samochodów, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, czy też mniej czynów w kategorii uszczerbek na zdrowiu.
W 2019 roku odnotowano w stosunku do roku 2018:
• Włamań – mniej o prawie 6,5 %
• Kradzieży samochodów – mniej o prawie 4%
• Przestępstw rozbójniczych – mniej o prawie 2 %
• Bójek i pobić – mniej o blisko 4 %
• Uszczerbek na zdrowiu – mniej o ponad 8 %
Analizując powyższe kategorie, to o blisko 600 przestępstw mniej na Dolnym Śląsku.

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

W 2019 roku dolnośląscy policjanci rozwiązali wiele poważnych i trudnych spraw. Zwalczając przestępczość narkotykową zlikwidowali na terenie Dolnego Śląska 6 laboratoriów produkcji narkotyków oraz 104 plantacje konopi indyjskich. w tym 55 wewnątrz budynków i 49 na różnego rodzaju otwartych terenach. Łącznie policjanci przejęli ponad 450 kg narkotyków i jej pochodnych o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 15 mln złotych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w lipcu 2019 r., zatrzymali 6 osób, u których ujawnili blisko 5,5 kg metamfetaminy oraz 950 000 sztuk tabletek pseudophedryny, z której można było wytworzyć 47 kg metamfetaminy. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to blisko 800 tys. złotych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przerwali działalność zorganizowanej grupy przestępczej, dokonującej oszustw poprzez stworzenie podmiotów gospodarczych stanowiących grupę kapitałową. Poprzez zawieranie fikcyjnych transakcji finansowych, pomiędzy firmami wyprowadzono majątek wartości 650 mln zł na szkodę spółek handlowych, banków i akcjonariuszy. Sprawcy między innymi podejmowali szereg działań mających na celu wypranie pieniędzy poprzez prowadzenie działalności kantorowej oraz zawieranie fikcyjnych pożyczek, a także obracanie akcjami spółek. Ponadto organizatorzy procederu przelewali uzyskane środki finansowe na własne rachunki bankowe za pośrednictwem specjalnie utworzonych spółek handlowych na Cyprze. W tej sprawie dolnośląscy policjanci przeprowadzili 6 realizacji, w efekcie których przedstawiono zarzuty 23 podejrzanym, 11 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, zabezpieczono mienie podejrzanych (pojazdy, gotówka i nieruchomości) o łącznej wartości ponad 27 mln złotych.

W 2019 roku cała Polska żyła sprawą zamordowanej dziewczynki w powiecie świdnickim. W wyniku prowadzonych na szeroką skalę czynności i współpracy z jednostkami na terenie całego kraju policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wytypowali i zatrzymali podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki. Mężczyzna w trakcie prowadzonych czynności przyznał się do popełnienia zbrodni. W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do którego Sąd Rejonowy w Świdnicy się przychylił.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przerwali działalność zorganizowanej grupy przestępczej, o zasięgu międzynarodowym, zajmującej się internetowymi oszustwami faktoringowymi i praniem pieniędzy, poprzez zarządzanie kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi. Podejrzani przy wykorzystaniu wirtualnej dokumentacji, przedstawiającej fikcyjne transakcje, wyłudzili ponad milion złotych. Sprawcy wykorzystując stworzone na potrzebę przestępczego procederu podmioty gospodarcze, wytwarzali nierzetelną dokumentację w postaci faktur z wierzytelnościami, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Taka dokumentacja była następnie przedstawiana pokrzywdzonemu podmiotowi, z którym stworzone firmy zawarły umowę faktoringu, a następnie wyłudzano środki z tytułu przeniesienia własności fikcyjnych wierzytelności. W tej sprawie zatrzymanych zostało 18 osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie.

SŁUŻBA PREWENCYJNA

Policjanci pionu prewencji realizując służbę patrolową na terenie województwa dolnośląskiego dziennie przeprowadzają blisko 1,1 tys. służb patrolowych i obchodowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Średnio podczas jednej doby służby m.in.:

-ujawniają i zatrzymają 30 osób poszukiwanych
-zatrzymują na gorącym uczynku przestępstwa 48 podejrzanych
-zatrzymują 14 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe
-ujawniają i zatrzymują 23 osoby kierujące pojazdem po spożyciu alkoholu
-ujawniają i zatrzymują 3 osoby kierujące pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających

W 2019 r. dolnośląscy policjanci, w ramach współpracy międzynarodowej, przeprowadzili 137 wspólnych patroli na obszarach przygranicznych z policjantami z Niemiec i Czech.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Dolnośląska Policja od początku istnienia KMZB otrzymała ponad 125 tys. zgłoszeń od mieszkańców w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej zgłaszane obszary, którymi zajmowali się funkcjonariusze, to:
• Przekraczanie dozwolonej prędkości –35278 zgłoszeń
• Nieprawidłowe parkowanie – 31952 zgłoszeń
• Spożywanie alkoholu – 22249 zgłoszeń
• Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 7045 zgłoszeń
• Używanie środków odurzających – 6079 zgłoszeń
• Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 3365 zgłoszeń

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku na terenie województwa odnotowano o ponad 11% mniej wypadków drogowych, o ponad 16 % mniej osób zostało rannych, niestety ponad 5 % więcej osób zginęło w wypadkach. Funkcjonariusze odnotowali mniej wypadków z udziałem pieszych o prawie 8 %.
Dolnośląscy policjanci w 2019 r. zatrzymali blisko 4,7 tys. praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

MODERNIZACJA

Rok 2019, to również remonty i budowa nowych obiektów Policji, a także zakup nowoczesnego sprzęt, który trafił do dolnośląskich funkcjonariuszy usprawniając ich pracę. W 2019 r. flotę dolnośląskiej Policji zasiliło łącznie 155 nowych pojazdów, wykorzystywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w tym głównie pion prewencji i ruchu drogowego oraz pion operacyjny. Pojazdy zostały zakupione dzięki wykorzystaniu środków przeznaczonych w ramach Programu Modernizacji Policji oraz wsparciu środków samorządowych. Łączna wartość pojazdów zakupionych w 2019 r. dla dolnośląskiej Policji wynosi ponad 21,5 mln złotych. Uzupełniają one nowoczesną flotę dolnośląskiej Policji i są znacznym wzmocnieniem w codziennej pracy funkcjonariuszy. Miniony rok to także podnoszenie standardów w jednostkach Policji. Remonty i budowa nowych obiektów realizowanych m.in.: w Legnicy, Miękini, Złotoryi, Kowarach, Sobótce, Strzegomiu, Lwówku Śląskim, Wałbrzychu, Sycowie, Bogatynii, Bolesławców, Brzegu Dolnym, Oleśnicy, Jaworzynie Śląskiej oraz Komisariacie Policji Wodnym we Wrocławiu.

PROJEKTY UNIJNE W 2019 r.

„Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” – wartość projektu ponad 3 mln euro;
„Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim” – wartość projektu ponad 42 tys. euro;
„Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” – wartość projektu blisko 25 tys. euro;
„Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej” – wartość projektu prawie 24 tys. euro.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu realizowała projekty dotyczące termomodernizacji budynków w Zlotoryi, Górze, Oleśnicy, Sobótce, Legnicy, Bolkowie, Strzegomiu, Jaworzynie, Brzegu Dolnym i Wrocławiu. Ogólna wartość projektów to blisko 11 mln złotych.

Źródło: Policja Dolnośląska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment