Dokonano wyboru wykonawcy skałoplanów

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze dokonało wyboru wykonawcy skałoplanów oraz tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko czeskim”.

Skałoplany wykona Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” – cena oferty 14 130 zł.
Tablice informacyjne wykona Gabidruk Bogdan Waśniawski – cena oferty 14 900 zł.

Skałoplany będą przedstawiać informacje dot. dojazdu, dojścia i dostępu do każdego z obiektów. Każdy skałoplan będzie zawierał rysunki wykonane w technice grafiki wektorowej przedstawiające:

-obiekt wspinaczkowy (skałkę) z naniesionym przebiegiem szlaków (dróg) wspinaczkowych,
-2 mapy (w skali 1:100000 i 1:50000 z dokładnością do 80%) prezentujące lokalizację obiektu wspinaczkowego w terenie,
-informacje tekstowe opisujące każdą z dróg wspinaczkowych z podaniem nazwy, trudności, ilości i rodzaju punktów asekuracyjnych,
-informacje tekstowe na temat dojścia i dojazdu do obiektu,
-informacje praktyczne.

Przypominamy o lokalizacji i liczbie tras wspinaczkowych:

1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka. Powstaną 4 nowe trasy wspinaczkowe.
2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka. Powstanie 7 nowych tras wspinaczkowych.
3. Spękane Skały – Miszkowice. 50 istniejących tras wspinaczkowych poddanych zostanie rewitalizacji.
4. Kamieniołom Pod Pustelnią –Lubawka. Powstaną 4 nowe trasy wspinaczkowe.

Budowę trasy wspinaczkowej na Zadziernej, nad Zbiornikiem Bukówka, prezentowaliśmy tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment