Dodatek węglowy dla kamiennogórzan

Mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy używają węgla, jako główne źródło do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Dokumenty przyjmuje kamiennogórski MOPS, a obowiązujący wzór pisma wraz z instrukcją jest dostępny na naszej oficjalnej stronie ( bezpośredni odnośnik: https://kamiennagora.pl/wniosek-o-dodatek-weglowy/ ). Wniosek można również złożyć całkowicie zdalnie, oszczędzając swój czas i bez konieczności wizyty w miejskiej instytucji poprzez podpis kwalifikowany oraz ePUAP (który można założyć m.in. przez bankowość elektroniczną niektórych banków). Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na chwilę obecną program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a już złożonych wniosków przez te kilka dni jest kilkaset. Bardzo dziękujemy za wsparcie w procesie obsługi wniosków pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy pomagają kamiennogórzanom przy wypełnianiu tego wniosku oraz pracownikom Urzędu Miasta, których zadaniem jest weryfikacja źródła ciepła w CEEB.

Dane teleadresowe MOPS:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 1,
58-400 Kamienna Góra,
e-mail sekretariat@mopskamiennagora.pl lub mopskg@o2.pl
tel./fax. 75 646 66 77
Godziny pracy ośrodka: 7:30 – 15:30

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do gminny. Jego wzór będzie jednolity dla całej Polski.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację, do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres.

Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem.
Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Share

Zobacz inne

Leave a Comment