Dlaczego drożeją czynsze w Kamiennej Górze?

Przypominamy, że od 1 maja 2019 roku obowiązywać będzie nowy wymiar czynszu w mieszkaniach z zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Stawka zwiększy się o 30%, co oznacza, że przy pełnej odpłatności lokatorzy zapłacą o 1,47 zł więcej za metr kwadratowy mieszkania.

Dotychczasowa stawka czynszu wynosi 4,90 zł za metr kw. i obowiązuje od 2012 roku. Po podwyżce zapłacić trzeba będzie 6,37 zł. Oznacza to, że np. najemca mieszkania o powierzchni 50 mkw. przy nowej maksymalnej stawce czynszu dla mieszkania o pełnym standardzie zapłaci więcej o 73 zł i 50 gr.

Od pełnej stawki lokatorzy mieszkań o niższym standardzie otrzymują ulgi. I tak:

– brak centralnego ogrzewania w lokalu (z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej) o 20 %,

– brak w lokalu instalacji gazowej o 10 %

– brak wc w lokalu o 10 %

– brak łazienki w lokalu o 10 %

– brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu o 10 %

– mieszkanie położone w suterenie lub na poddaszu o 10 %

– położenie budynków w Kamiennej Górze na os. Antonówka, ul. Krzeszowska o 10 %

– ciemna kuchnia lub wspólne pomieszczenie wchodzące w skład powierzchni użytkowej o 5 %

– mieszkanie położone w budynku przeznaczonym do rozbiórki o 20 %.

Czy wprowadzenie przez Miasto podwyżki było konieczne? Tak – przede wszystkim opłaty nie były zmieniane niemal przez 6 lat. W tym czasie znacząco wzrosły ceny większości towarów i usług. Tym samym Miasto ponosi coraz wyższe koszty utrzymania budynków przy nie zmieniających się wpływach z czynszów.

Do tego wiele budynków jest w bardzo złym stanie technicznym, a przy niskiej stawce czynszu brakuje środków na przeprowadzenie wymaganych prac. W wielu przypadkach Miasto realizować musi remonty z własnych środków. Odbywa się to jednak kosztem innych, ważnych z punktu widzenia mieszkańców Kamiennej Góry inwestycji.

Należy zaznaczyć tutaj, że środki wpłacane do kasy miasta z tytułu czynszu przeznaczane są tylko i wyłącznie na zadania związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, czyli: ubezpieczenie nieruchomości, pokrycie zużycia energii elektrycznej na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, przeglądy budowlane i kominiarskie, opłaty za wodomierz główny, koszty zarządzania nieruchomością, koszty utrzymania zieleni, utrzymanie podwórek, koszty remontów bieżących, konserwacji i utrzymania stanu technicznego budynku.

Dzięki zwiększonym wpływom z czynszów można będzie wykonać znacznie więcej prac remontowych czy poprawiających stan techniczny budynku. Szacujemy, że wpływy z tego tytułu zwiększą się o ponad 77 tys. miesięcznie, co da niemal milion złotych rocznie. Środki te w całości przeznaczone zostaną na remont starej substancji mieszkaniowej.

Jeśli dla kogoś z lokatorów podwyżka stanie się jednak zbyt uciążliwa, może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Należy tu jednak spełnić pewne warunki, określone w przepisach prawa.  W tym celu trzeba  pobrać, wypełnić i złożyć stosowny wniosek  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Dodatek mieszkaniowy finansowany jest z budżetu Miasta Kamienna Góra.

Dodatkowo, mieszkańcom, którzy z racji niskich dochodów nie będą mogli płacić zwiększonej od maja stawki czynszu, zostanie zaoferowana pomoc w zakresie zamiany mieszkań na mniejsze. W tym celu można zgłaszać się do Wydziału Mienia Urzędu Miasta, Plac Grunwaldzki 1, pok. 305, tel. 75 64 55 141.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment