Dewastacja urządzeń na skateparku w Lubawce

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce informuje, że coraz częściej powtarzają się dewastacje urządzeń zamontowanych na skateparku, znajdującym się w parku przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce.

Wielokrotnie były naprawiane zniszczone – zdewastowane urządzenia, ale ciągły brak poszanowania wspólnego dobra ze strony pseudo użytkowników sprawia, że przez większość sezonu są one praktycznie wyłączone z użytkowania.

Nawet próby wykonywania zabezpieczeń w postaci ustawiania blokad, taśmowania niesprawnych urządzeń oraz umieszczania tabliczek o zakazie korzystania kończą się fiaskiem. Wszystko wskazuje na to, że żadna siła nie jest w stanie powstrzymać wandali przed ich procederem.

Tym niemniej w najbliższym czasie kolejny raz zostaną zdemontowane wszystkie urządzenia i zostaną dokonane ponowne naprawy z nadzieją, że działania w końcu odniosą pozytywny skutek.

Share

Zobacz również

Leave a Reply