Deklaracja Sudecka przyjęta

Podczas walnego zgromadzenia sygnatariuszy strategii Sudety 2030 w Złotym Stoku, ponad 100 samorządowców dokonało ostatecznego zatwierdzenia Deklaracji Sudeckiej.

To, co było wizją i planami samorządowców południowej części Dolnego Śląska, skupionych wokół wspólnej idei stworzenia strategii rozwoju, będącej odpowiedzią na wyzwania i oczekiwania naszych mieszkańców, staje się faktem.

Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie dotyczące projektu Sudety 2030 odbyło się w październiku ubiegłego roku w Kamiennej Górze.

Wtedy to około 100 wójtów, burmistrzów i prezydentów regionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego rozmawiało w Muzeum Tkactwa o przyszłości gmin południowej części Dolnego Śląska. Po raz pierwszy w takim gronie mówiono o nierównym rozwoju południa naszego województwa w stosunku do rejonów północnych. Zwracano uwagę na dysproporcje w wielu dziedzinach życia – dochodach, komunikacji, infrastrukturze czy zamożności. Odzwierciedlają to również statystyki. Trafnie problem zdiagnozował Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha, tworząc hasło “Dolny Śląsk dwóch prędkości”, które dziś już weszło na stałę do powszechnego języka.

Uczestnicy spotkania wskazali wtedy na potrzebę opracowania wspólnego dokumentu, zapisy którego poprzez włączenie do aktualizowanej strategii całego województwa, dałyby wszystkim znacznie lepsze perspektywy w dalszym rozwoju gospodarczo społecznym Przedgórza Sudeckiego i Sudetów.

W niecały rok później, co jest tempem ekspresowym przy tego typu projektach, te oczekiwania zostały zrealizowane.Share

Zobacz inne

One Thought to “Deklaracja Sudecka przyjęta”

  1. A co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego mieszkającego np. w Borowicach????

Leave a Comment