Debata społeczna w KPP w Kamiennej Górze

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 20 grudnia br. odbyła się debata społeczna przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, we współpracy z samorządami i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w regionie. Głównym celem spotkania była rozmowa o bezpieczeństwie na terenie miasta Kamiennej Góry oraz Gminy Kamienna Góra, na podstawie analizy naniesionych kategorii zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2017 i 2018 rok.

Debatę społeczną rozpoczął mł. inspektor Tomasz Kościcki Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, który omówił cel spotkania, powitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników debaty. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wzięli udział w kolejnym spotkaniu ze społecznością lokalną Miasta i Gminy Kamiennej Góry jak również władzami samorządowymi odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Kamiennej Góry.

Przeprowadzone spotkanie na podstawie dokonanej analizy zgłoszeń i ich weryfikacji na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dało szansę bezpośredniego przedstawienia problemów, zdiagnozowania potrzeb mieszkańców w tym głównie dotyczących min. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawione na debacie pytania, opinie, komentarze i wnioski zostały odnotowane i poddane zostaną w najbliższym okresie rozwiązaniom pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom. Podczas tego spotkania promowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia, dzięki któremu można szybko, sprawnie i bez wychodzenia z domu powiadomić o miejscach i zdarzeniach, które są niebezpieczne.

Spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych odpowiadających za infrastrukturę drogową z policjantami oraz mieszkańcami pozwolą na przedstawienie procesu zachodzących zmian w mieście po przeprowadzeniu szeregu inwestycji co wpływa w szczególności na stan bezpieczeństwa mieszkańców. Uporządkowana infrastruktura drogowa pieszych, rowerzystów, pojazdów mechanicznych jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania z przedstawicielami władz samorządowych sołtysami i innym zaproszonymi gośćmi omówiono tematykę z zakresu trzech obszarów: z obszaru Krajowej Mapy Zagrożeń, gdzie omówiono tematy „Aplikacji Mapy Zagrożeń” -„Działań w związku ze zgłoszeniami w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Prezentację Aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” z dokonaną analizą zagrożeń wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Mieście Kamienna Góra i Gminie Kamienna Góra” z podziałem na zgłoszenia potwierdzone i niepotwierdzone. Zagadnienia z Obszaru Profilaktyki: „Programy Profilaktyczne” z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, „Akcje i inne działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Kamiennej Góry oraz Gminy Kamiennej Góry. Nadto Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze omówiła „Zarządzanie ruchem na drogach. (współpraca i procedury), zrealizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, a Kierownik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze – „Bezpieczeństwo i mobilność w ruchu drogowym na terenie Kamiennej Góry”. Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra „Szkodnictwo leśne – motocykle crossowe, quady i inne pojazdy silnikowe w lasach”. Zagadnienia z Obszaru służby dzielnicowego: „Prezentacja dzielnicowych Miasta i Gminy Kamienna Góra” wraz z ich działaniami na terenach podległych.

W trakcie rozmowy zwrócono uwagę na najczęstsze zagrożenia oraz problemy z jakimi mogą się spotkać mieszkańcy gminy, a także sposoby ich skutecznego minimalizowania. We wspólnych rozmowach podkreślano konieczność zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo i informowanie Policji o każdej niepokojącej sytuacji.

Źródło:
kamienna-gora.policja.gov.pl
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment