Czyszczenie rowów melioracyjnych w Świdniku

Trwają prace przy czyszczeniu i odtwarzaniu rowów melioracyjnych w miejscowości Świdnik (gm. Marciszów). Prace konserwacyjne zapewnią drożność, jak i trwałości konstrukcji rowów. Wśród zleconych prac znajduje się m.in. oczyszczenie z roślinności, odmulenie dna rowu poprzez wygarnięcie koparką namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń oraz przeszkód utrudniających swobodny przepływ wody.

-Prace porządkowe dotyczą infrastruktury gminnej i wykonujemy je własnym zespołem ludzi i sprzętem gminnym. Prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg, poboczy, rowów i przepustów zaplanowane są w tym roku we wszystkich sołectwach naszej gminy – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Przypominamy, że gmina Marciszów, letnie i zimowe utrzymanie dróg, rowów, przepustów prowadzi sama, a do prac wykorzystuje nową koparko-ładowarkę, o której zakupie informowaliśmy tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply