Czym jest dozór elektroniczny i jak się o niego starać?

W niektórych przypadkach kara więzienia może zostać zamieniona na dozór elektroniczny. SDE polega na odbywaniu kary poza więzieniem, a miejsce pobytu skazanego jest pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora. Kiedy można się ubiegać o dozór elektroniczny?

 1. Czym jest dozór elektroniczny i jak się o niego starać?
 2. Jakie są warunki ubiegania się o SDE?

Głównym celem kary pozbawienia wolności jest resocjalizacja skazanego. Ma on zrozumieć szkodliwość czynu, za który został ukarany oraz konieczność przestrzegania prawa, żeby w przyszłości nie popełnił już przestępstwa. Jednak nie zawsze konieczna jest odsiadka w więzieniu. W niektórych przypadkach sąd może zamienić karę pozbawienia wolności na system dozoru elektronicznego, czyli SDE.

Czym jest dozór elektroniczny i jak się o niego starać?

Dozór elektroniczny jest zastępczą karą pozbawienia wolności. Na podstawie art. 43a i następnych kodeksu karnego wykonawczego sąd może ograniczyć wolność skazanego za pomocą urządzeń technicznych. Skazany może więc odbywać karę poza więzieniem, ale miejsce jego pobytu jest ściśle kontrolowane przez sąd i kuratora. Skazany musi nosić nadajnik w formie bransolety, a w miejscu zamieszkania instaluje się urządzenie monitorujące. W sytuacji, gdy skazany złamie ustalone zasady, system dozoru elektronicznego poinformuje o tym sędziego i kuratora. W takiej sytuacji sąd może uchylić dozór elektroniczny i resztę kary skazany odbędzie w zakładzie karnym.

Dozór elektroniczny może być zastosowany tylko na wniosek skazanego, a wniosek trzeba złożyć do sądu penitencjarnego. Taki wniosek może też złożyć obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy i dyrektor zakładu karnego. Wniosek musi zawierać:

 • informacje związane z wyrokiem, czyli wysokość kary, datę wydania wyroku oraz sygnaturę akt,
 • informacje związane z odbywaniem wyroku – czy wyrok już się rozpoczął i w jakim zakładzie karnym,
 • adres, pod jakim ma się odbywać dozór elektroniczny,
 • uzasadnienie wniosku,
 • zgodę osób pełnoletnich, które będą mieszkać wraz ze skazanym.

Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie przygotować taki wniosek, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Dobry adwokat udzieli wszelkich informacji i pomoże ubiegać się o SDE. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://kancelariaea.pl/. Kancelaria adwokacka z Wrocławia oferuje pomoc adwokatów specjalizujących się w prawie karnym, którzy pomogą przygotować i uzasadnić wniosek o objęcie dozorem elektronicznym. Składając wniosek o SDE, skazany nie ponosi żadnych kosztów. Posiedzenie o dozór elektroniczny odbywa się na etapie postępowania wykonawczego. Skazany może ubiegać się o objęcie dozorem od razu po orzeczeniu kary pozbawienia wolności lub w trakcie jej odbywania. Jeśli sąd penitencjarny odmówi udzielenia zezwolenia na SDE, skazany może w ciągu 7 dni złożyć zażalenie, a po upływie trzech miesięcy złożyć kolejny wniosek. W prowadzeniu sprawy pomoże adwokat.

Jakie są warunki ubiegania się SDE?

Dozór elektroniczny pozwala skazanemu odbyć karę w swoim domu, dzięki czemu jego życie nie zmieni się drastycznie. Sąd może zezwolić, żeby skazany znajdował się poza miejscem odbywania kary do 12 godzin dziennie. Skazany może więc wykonywać pracę, uczyć się czy wykonywać inne ważne dla siebie aktywności. Jednak do uzyskania dozoru elektronicznego konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • kara pozbawienia wolności, którą sąd orzekł wobec skazanego, nie może przekraczać jednego roku i 6 miesięcy,
 • skazany ma określone miejsce stałego pobytu,
 • osoby pełnoletnie, które zamieszkują ze skazanym wyraziły zgodę,
 • warunki mieszkaniowe skazanego dają możliwość instalację systemu dozoru elektronicznego,
 • SDE będzie wystarczającą karą do zrealizowania celów wychowawczych kary i zapobiegnięcia ponownemu popełnieniu przestępstwa przez skazanego.

Jednak spełnienie tych warunków nie gwarantuje, że sąd wyrazi zgodę na zamianę kary pozbawienia wolności na system dozoru elektronicznego. Recydywiści, którzy zostali skazani w związku z art. 64 § 2 kodeksu karnego, nie uzyskają takiej zgody. Dozorem elektronicznym nie zostaną też objęte osoby, wobec których orzeczona została kara aresztu, zastępcza kara aresztu za wykroczenie, kara aresztu wojskowego, kara porządkowa lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment