Czy planowana budowa szybkiej kolei rozjedzie ścieżkę rowerową?

4 marca br. CPK przedstawił swoje stanowisko wobec materiału Faktów TVN z 2 marca, które zarzuciło, że jedna z nitek tras szybkich kolei ma przebiegać przez ośrodek dla dorosłych z autyzmem i zaproponowane warianty przebiegów linii kolejowych były „pisane mazakiem po mapie przez domy, ogrody itp.”. CPK poinformowało, że żaden z przedstawionych przez spółkę wariantów nie przesądza o ostatecznym przebiegu linii kolejowych i trwają konsultacji projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

Po zaprezentowaniu wariantów linii kolejowych, które mają prowadzić do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą  i Łodzią, w całym kraju dochodzi do protestów mieszkańców i samorządów. Kontrowersje wzbudzają również zaproponowane połączenia kolejowe w naszym regionie, o czym informowaliśmy tutaj.

Przypominamy, że jeden z wariantów prowadzi linię kolejową na wybudowanej ścieżce rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów, inny przecina miejscowości Czadrów i Krzeszów, w tym kościół i Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie oraz inne prywatne posesje.

Pomimo zapewnień CPK, że zaprezentowany dokument strategiczny SSL nie przesądza o lokalizacji tras, a jedynie definiuje korytarze o szerokości kilku kilometrów, w ramach których prowadzone będą dalsze analizy, to nie uspokaja nastrojów społecznych.

CPK informuje, że ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu zaplanowanych m.in. także na ten rok konsultacji społecznych na poziomie gmin, a także szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych (w tym dotyczących obszarów chronionych).

Konsultacje potrwają do 10 marca br. Jak zapewnia CPK wszystkie opinie zgłoszone w konsultacjach, jedna po drugiej, zostaną dokładnie przeanalizowane, w największej zgodzie z mieszkańcami. Uwagi do projektu przygotowane przez Gminę Wiejską Kamienna Góra zaprezentujemy niebawem.

Więcej informacji w tagach CPK

Fot. cpk

Share

Zobacz inne

Leave a Comment