Ćwiczenia służb w Krzeszowie

Na terenie zakładu Joyson Safety System w Krzeszowie odbyły się dziś (wtorek, 9 lipca) ćwiczenia zgrywające działania służb ratowniczych i Policji w zakresie zagrożeń CBRNiE.

Podmioty współdziałające musiały zmierzyć się z postępowaniem wobec osoby, która nieprawnie wtargnęła na teren zakładu, podkładając improwizowany ładunek wybuchowy.

Dodatkowym utrudnieniem było powstanie pożaru w części socjalnej hali zakładu i rozszczelnienie zbiornika z olejem opałowym.

Symulowane zdarzenie wymagało udziału jednostek Policji wraz z grupą rozpoznania sapersko-minerskiego KPP w Kamiennej Górze, Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Kamiennej Górze, jednostek OSP KSRG Krzeszów i Ptaszków.

Z uwagi na rozbudowany charakter ćwiczeń konieczna była ingerencja Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu.

Ćwiczenia były również sprawdzeniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Joyson Safety System w Krzeszowie w zakresie bezpieczeństwa pracowników, współpracy kadry kierującej ewakuacją oraz współpracy ze służbami podczas działań.

Fot. KP PSP Kamienna Góra

Zobacz inne