Ćwiczenia RATOWNIK 2019

W dniu 11 czerwca 2019 roku na terenie miasta Kamienna Góra odbyły się ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży pod kryptonimem „Ratownik 2019”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek autobusu wycieczkowego z dużą ilością poszkodowanych. Na czas ćwiczeń całkowicie z ruchu została wyłączona ul. Lubawska.

Ćwiczone czynności ratownicze polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez służby, prowadzenie ewakuacji poszkodowanych z pojazdu, segregację poszkodowanych, udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej, zabezpieczenie terenu akcji oraz akcja poszukiwawcza osoby zbiegłej z miejsca zdarzenia.

W ćwiczeniach wzięli udział:

Państwowa Straż Pożarna,
Ochotnicze Straże Pożarne,
Policja,
Pogotowie Ratunkowe,
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
Wójtowie i Burmistrzowie,
Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za sprawy zarządzania kryzysowego w urzędach,
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Zobacz inne