Ćwiczenia „Marciszów 2017”

Dnia 15 września 2017 roku w Marciszowie odbyły się zarządzone przez Starostę Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży pod kryptonimem „Marciszów 2017”.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały zgodnie z Planem Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na rok 2017.W ćwiczeniach udział wzięły jednostki państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, Policja, Pogotowie Ratunkowe z Jeleniej Góry, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Marciszowie, burmistrzowie i wójtowie, pracownicy Urzędów Miast i Gmin odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, pracownicy ujęcia wody pitnej w Marciszowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry (klasy o profilu mundurowym).

Podczas ćwiczeń wykonano m.in. usuwanie zagrożeń powstałych w środowisku (zanieczyszczenie rzeki Bóbr, zagrożenie dla ujęcia wody pitnej), ewakuację osób z obiektów użyteczności publicznej, pościg za osobami zagrażającymi mieszkańcom, dysponowanie sił i środków (współpraca stanowisk kierowania), prowadzenie działań ratowniczych i zabezpieczających, wparcie działań siłami i środkami spoza powiatu, budowę zaplecza logistycznego oraz prowadzenie akcji ratownictwa przedmedycznego.

Na miejsce ćwiczeń wybrano rzekę Bóbr na wysokości Dębrznika, Zespół Szkół Marciszów oraz Urząd Gminy w Marciszowie.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Ćwiczenia „Marciszów 2017””

Leave a Comment