CPK konsultuje nowy korytarz kolejowy Świdnica-Lubawka

Część kolejowa Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w całej Polsce wzbudziła wiele kontrowersji. W programie, który zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do planowanego Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy będą wybudowane całkowicie nowe odcinki oraz z wyremontowane lub zmodernizowane fragmenty istniejącej infrastruktury kolejowej.

Wśród zaplanowanych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowych znalazł się Ciąg nr 9 dotyczący naszego regionu i budowa nowej linii nr 268 Świdnica-Lubawka, w którym jeden z wariantów prowadzi linię kolejową na wybudowanej ścieżce rowerowej Kamienna Góra-Krzeszów, inny przecina miejscowości Czadrów i Krzeszów. Merytoryczne uwagi do zaproponowanego korytarza kolejowego zostały już wystosowane, o czym informowaliśmy wcześniej.

Podczas przeprowadzonej z nami rozmowy telefonicznej, były prezes spółki celowej do realizacji CPK zapewniał, że wszystkie zgłoszone merytoryczne uwagi są rejestrowane i będą rozważane. Z całej Polski wpłynęło już ponad 10 000 uwag. Z nadesłanych uwag będzie wiadomo czy należy całkowicie przeprojektować konkretną linię czy zaproponować zupełnie inny wariant do tych, które zostały zaprezentowane w pierwszej koncepcji ciągu kolejowego. Na obecnym etapie są prezentowane pierwsze pomysły, w którym miejscu można wytrasować kolej szybkiej prędkości w Polsce.

Na tym etapie konsultacji przyjmowane są uwagi do 10 marca, jednak to nie jest ostatni moment na wyrażenie swojej opinii. Podczas pierwszych konsultacji CPK chce się zapoznać z opinią mieszkańców, co do propozycji korytarzy kolejowych. Po uwzględnieniu otrzymanych uwag będzie kolejna runda. Ponownie zostanie opublikowany dokument z wariantami linii kolejowych, które uwzględnią to, co nadeszło w ramach konsultacji. Po opublikowaniu kolejnych map ponownie będzie możliwość wypowiedzenia się w zaplanowanych przebiegach linii kolejowych i nadal nie będą to ostateczne warianty.

Przyjedzie etap, że będą odwiedzane poszczególne gminy, w których odbędą się spotkania z mieszkańcami. Konsultacje do ostatecznego wyznaczenia przebiegu linii kolejowych potrwają jeszcze kilka lat.

Do tematu będziemy wracać.
Więcej informacji w tagach CPK

Share

Zobacz inne

Leave a Comment