Coraz mniej azbestu w Kamiennej Górze

W roku 2019 Gmina Miejska Kamienna Góra dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”.

Przedmiotowe zadanie obejmowało zdemontowanie, przetransportowanie oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w ilości 9,30 ton m.in. z dachów i elewacji budynków mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, dachów altanek. Całkowity koszt przedmiotowego zadania wyniósł 6 510,70 zł i taką  kwotę Gmina Miejska Kamienna Góra otrzymała w formie dotacji.

Ponadto Gmina Miejska Kamienna Góra w dalszym ciągu będzie występować o środki finansowe na kolejne realizacje takich zadań.

Zobacz inne

Leave a Comment