Co to jest skonto? W jaki sposób jest rozliczane?

Skonto to popularne i coraz częściej stosowane wśród przedsiębiorców rozwiązanie. To rodzaj umowy rozliczeniowej, w której obie strony coś zyskują. Kupujący w zamian za nieco obniżoną cenę zobowiązuje się opłacić fakturę wcześniej. Strona sprzedająca schodzi nieco z ceny, ale otrzymuje za to pieniądze wcześniej. Takie przyspieszenie płatności ułatwia utrzymanie płynności finansowej i pomaga lepiej zarządzać budżetem firmy.

Jakie warunki należy spełnić?

Chcąc udzielić skonta swojemu klientowi, przedsiębiorca musi zaznaczyć to na fakturze. Podobnie jak w przypadku rabatów czy zniżek, musi się na niej znaleźć szczegółowa informacja z dokładną kwotą, ile wynosi upust. Na fakturze musi znaleźć się pełna kwota oraz informacja, jaka jest wartość procentowa skonta, a także wartość pomniejszona o skonto. Zapis taki może mieć formę “W przypadku zapłaty za fakturę w ciągu 10 dni, udzielane jest skonto w wysokości 5%”.

Jeśli kupujący spełni te warunki i opłaci fakturę we wskazanym terminie, korzysta ze zniżki. Aby jednak dopełnić formalności, należy jeszcze wystawić fakturę korygującą. Jeśli kupujący nie skorzysta ze skonta, nie należy jej wystawiać.

Skonto a rabat

Nie należy mylić skonta z rabatem. To zupełnie różne rozwiązania. Jeśli sprzedawca daje po prostu zniżkę na towar, nie stawiając żadnych warunków odnośnie rozliczenia, mamy do czynienia ze zwykłym rabatem. Czyli popularną zniżką, jakich pełno w ofertach sklepów internetowych czy firm pożyczkowych jak Ofin. Aby doszło do skonta, jego warunki muszą być jasno określone na fakturze, a następnie muszą zaistnieć. Czyli musi dojść do określonej na fakturze przedterminowej zapłaty należności.

Skonto może także dotyczyć zapłaty gotówką za towar, który był wystawiony w sprzedaży ratalnej lub kredytowej. Ustalenie zasad, na jakich zachodzi skonto, odbywa się w momencie przeprowadzenia transakcji. Może się jednak też zdarzyć, że nabycie prawa do skonta następuje dopiero później, gdy zostaje spełniony warunek konieczny do zaistnienia skonta.

Jak obliczyć skonto?

Jak już wspomnieliśmy, konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Jednak tylko wtedy, jeśli płatności dokonano już po wystawieniu podstawowej faktury. Jeśli nasz kontrahent opłacił należność przed jej wystawieniem, nie trzeba już wystawiać faktury korygującej.

Skonto powinno być rozliczane w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli w momencie składania deklaracji VAT przedsiębiorca nie wie jeszcze, czy skonto zostanie wykorzystane, najlepiej wykazać w deklaracji pełne kwoty faktur. W razie czego można później złożyć korektę deklaracji.

Warto wspomnieć jeszcze o kwestii podatku dochodowego. Niestety przepisy nie precyzują, w którym konkretnie momencie należy uznać skonto. W przypadku gdy faktura zostanie wystawiona później niż zostało rozliczone skonto, nie ma to konsekwencji podatkowych. Dzieje się tak dlatego, że przychód jest od razu pomniejszany o kwotę zniżki. W innym wypadku należy przychód oraz podatek VAT pomniejszyć o sumę umieszczoną na fakturze korygującej.

Skonto jest rozwiązaniem, z którego przedsiębiorcy korzystają coraz chętniej. Pozwala im to wcześniej się rozliczyć, dzięki czemu łatwiej zachować płynność finansową. Jednocześnie jest to łatwy i skuteczny sposób na przekonanie kontrahenta do uiszczenia wcześniejszej płatności. Rozliczenie takiej transakcji nie powinno stanowić problemu. Warto rozważyć wprowadzenie skonta w naszej firmie. Zwłaszcza, jeśli wystawiamy dużo faktur i często mamy problemy ze ściągnięciem płatności.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz