CK w Kamiennej Górze zaprasza do udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych

Centrum Kultury w Kamiennej Górze zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, rodziny, grupy, instytucje społeczne, szkoły (klasy I-III), przedszkola. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób (nie dotyczy szkół i przedszkoli).

Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie zobowiązani są dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobową oraz klauzulą informacyjną do siedziby Centrum Kultury.
Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Centrum Kultury przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Kamiennej Górze w godzinach 8-20 do 31 marca 2023 roku.

Palmy należy dostarczyć i pozostawić do oceny 1 kwietnia w godz. 15-17 w Kościele Matki Bożej Różańcowej przy Placu Kościelnym 2 w Kamiennej Górze. W innych przypadkach Organizator prosi o kontakt telefoniczny 75 744 28 75 w celu ustalenia warunków dostarczenia palm.

Wyniki zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2023 roku w Niedzielę Palmową po mszy świętej o godz. 12:15 w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Centrum Kultury w terminie ustalonym z nagrodzonymi.

Share

Zobacz inne