Charytatywny Maraton Zumby i Salsation

Dnia 10 czerwca 2017 roku w hali sportowej przy ZSZiO w Kamiennej Górze odbędzie się Charytatywny Maraton Zumby i Salsation dla Adama Klimka. Maraton rozpocznie o godzinie 16, a poprowadzi go liczne grono instruktorów zumby. Dodatkowo przewidziane są kiermasze, konkursy z nagrodami oraz liczne atrakcje.

Wstęp na maraton jest płatny:
30 zł. – dla tańczących
10 zł. – widownia
Dzieci do 6 lat wstęp wolny.

Zebrane pieniądze w całości zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Adama.

Adam lat 30.
Diagnoza ostra białaczka szpikowa.
5 miesięcy temu jego życie wywróciło się do góry nogami.
W Niemczech przeszedł dwie poważne operacje guza kręgosłupa, w wyniku których został uszkodzony rdzeń kręgowy. Choroba odebrała mu możliwość samodzielnego poruszania się. Obecnie Adaś jest już po przeszczepie, teraz czeka go ciężka rehabilitacja.
Adaś jest szczęśliwym partnerem i ojcem 6-letniej córeczki.
Aktualnie potrzebuje pieniędzy na leczenie i niezbędną dla niego rehabilitację, która pomoże mu powrócić do pełni sił.

REGULAMIN WYDARZENIA:
MARATON CHARYTATYWNY DLA ADAMA
10 CZERWCA 2017

1. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. Wyjątki mogą stanowić zaproszeni goście, przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad wydarzeniem oraz osoby wskazane przez organizatora
2. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 15 roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu pod opieka i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
3. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.
4. Uiszczona opłata nie zawiera ubezpieczenia.
5. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
6. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
7. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w przypadku rezygnacji lub niekorzystania z ćwiczeń.
8. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie
(w tym również w szatni).
9. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.
10. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się wydarzenia spowoduje obciążenia kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.
12. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu osobom niepożądanym bez podania uzasadnienia.

Organizatorzy:
Natalia Stachniuk, Justyna Kędzierska, Ola Łukaszun, Tadeusz Ferenc.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment