Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku.

Oferty wspierania realizacji zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1  parter) Urzędu Miasta Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Szczegóły dostępne tutaj.

Wszelkich informacji udziela:
Donata Kozubska
Podinspektor ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej
tel. 516 321 619
e-mail: kozubska.donata@lubawka.eu

Share

Zobacz inne

Leave a Comment