Budżet partycypacyjny – informacja o rozpoczęciu głosowania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza przeprowadzenie głosowania na projekty w budżecie partycypacyjnym Miasta Kamienna Góra na 2019 rok.

Głosowanie odbędzie się w dniach 22 października – 29 października 2018 r. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez:

1. wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,

2. wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny”. Liczy się data wpływu do urzędu.

Kartę do głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze i ze strony internetowej miasta kamiennagora.pl lub BIP Urzędu Miasta.

Mieszkaniec, który nie ukończył 18 roku życia wraz z kartą do głosowania musi załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu. Druk dokumentu można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze i ze strony internetowej miasta kamiennagora.pl lub BIP Urzędu Miasta.

Każdy Mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos tylko na jeden projekt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

1. głosowania przez osobę nieuprawnioną,
2. głosowania na karcie niezgodnej ze wzorem,
3. braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania,
4. oddania głosu na więcej niż jeden projekt,
5. braku zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

W przypadku oddania przez Mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH 2019
KARTA DO GŁOSOWANIA 2019
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO 2019Share

Zobacz inne

Leave a Comment