Budżet obywatelski miasta Kamienna Góra na rok 2020 rozstrzygnięty

Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego miasta Kamienna Góra na rok 2020. Na zaproponowane projekty oddano w sumie 1897 głosów.

Na poszczególne projekty oddano następującą ilość ważnych głosów: 

Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis

Liczba głosów

1.

AkcjaIntegracja – pierwszy plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Wyposażenie w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych placu zabaw przy
ul. Piastowskiej.

98

2.

Sortowanie się opłaca – zakup zautomatyzowanego urządzenia do zbiórki butelek PET i szklanych w zamian za ekwiwalent pieniężny. Zakupienie i zamontowanie urządzenia do zbiórki butelek plastikowych i szklanych na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego ZALEW.

982

3.

Kleszcz STOP! – odkleszczanie terenów zielonych użyteczności publicznej w Kamiennej Górze. Wykonanie oprysków na skwerach, Górze Parkowej, placach zabaw i parkach w celu wyeliminowania kleszczy na terenie Kamiennej Góry.

8

4.

Zagospodarowanie działki
nr 484/21, obręb 6 położonej przy ul. J. Hallera
w Kamiennej Górze.
Utwardzenie kostką betonową terenu leżącego koło budynku przy
ul. Gen. J. Hallera 3a.

809

Do realizacji w 2020 roku został rekomendowany projekt pt. „Sortowanie się opłaca – zakup zautomatyzowanego urządzenia do zbiórki butelek PET i szklanych w zamian za ekwiwalent pieniężny”, który otrzymał największą liczbę głosów.

Zobacz inne

Leave a Comment