Budżet Obywatelski 2020

Zespół ds. budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra zakończył weryfikację projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Ze złożonych pięciu projektów, cztery uzyskały pozytywną opinię i przeszły do kolejnego etapu, czyli do głosowania mieszkańców.

Zgodnie z § 11. ust. 1. Uchwały nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do burmistrza.

Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 3 dni od dnia następnego po opublikowaniu decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment