Budżet miasta Kamienna Góra na 2023 rok przyjęty

Budżet na 2023 rok przyjęty. Stosunkiem głosów 12 do 3 Rada Miasta Kamiennej Góry na dzisiejszym (środa, 28 grudnia) posiedzeniu przyjęła budżet na następny rok. To kolejny proinwestycyjny budżet w tej kadencji.

Mimo ogólnie niekorzystnej sytuacji gospodarczej, mimo szalejącej drożyzny przekładającej się na wzrost cen i usług zamawianych przez miasto, zaplanowałem ze swoimi pracownikami budżet wyważony, ale także prorozwojowy. Nie było to łatwe zadanie także w kontekście zmniejszonych w przyszłym roku środków przypadających naszemu miastu z podatków (o 5 mln zł) i zwiększonych kosztów obsługi długu (o ok. 2 mln zł w porównaniu do planu na 2022 rok). Te trudne warunki nie związały nam rąk. W planie wydatków zamykającym się kwotą 105 mln zł aż 26 mln stanowią inwestycje i remonty.

Oto najważniejsze z nich:
• rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew” z budową basenów;
• przebudowa drogi ul. Lubawskiej;
• przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta;
• budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej;
• oświetlenie i modernizacja stadionu przy ul. Piotra Ściegiennego;
• utwardzenie terenu, doprowadzenie wody i budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej;
• budowa budynków komunalnych (al. Wojska Polskiego 25, ul. Ściegiennego 10, ul. Nadrzeczna);
• opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Konopnickiej, Tulipanowej i Ziemskiej.

Widać zatem, że podobnie jak w minionych latach tej kadencji, nie zatrzymujemy się w realizacji długo oczekiwanych przez kamiennogórzan inwestycji. Akcent kładziemy na remonty dróg i na remonty substancji mieszkaniowej. Szczególnie mnie jednak cieszą pierwsze poważne kroki zmierzające do wznowienia budowy mieszkań w naszym mieście. Już w pierwszym kwartale 2023 ma szansę się zacząć budowa nowego budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego, pierwszego od 30 lat. Także w przyszłym roku powinna ruszyć budowa basenów na zalewie.

W ciągu minionych czterech lat wiele rzeczy udało nam się zrealizować dzięki licznym dotacjom z budżetu centralnego. Zapewniam państwa, że i rok 2023 będzie rokiem obfitym w dotacje. Zabiegam zwłaszcza o środki na rozwój terenów przemysłowych przy ulicach Jeleniogórskiej i Towarowej. Tymczasem koncentrujemy się na dokończeniu zadań remontowych, na które już mamy pozyskane środki, to znaczy na remontach ulicy Śląskiej, Różanej i Lubawskiej oraz wiaduktu nad ścieżką rowerową przy ulicy Słowackiego.

Dziękuję wszystkim radnym głosującym za przyjęciem tego budżetu. Wyrażam nadzieję, że także pozostała trójka, która dzisiaj miała inne zdanie, zmieni je w trakcie przyszłego roku. Że podobnie jak większość rady także większość kamiennogórzan oceni ten budżet jako budżet rozwoju. Taki, którego nie powinno się wstydzić Powiatowe miasto.

Janusz Chodasewicz
Burmistrz Kamiennej Góry

Share

Zobacz inne

Leave a Comment