Budżet Kamiennej Góry na 2022 rok uchwalony

Kamienna Góra przeznaczy ponad 21,6 mln złotych na miejskie inwestycje w przyszłym roku. Rada miasta przyjęła projekt budżetu na nadchodzący rok. Uchwała przeszła przy dwunastu głosach – za, przy dwóch głosach sprzeciwu (Janusz Jarosz, Andrzej Grzyb) i jednym wstrzymującym (Sławomir Sławiński).

– Dziękuję państwu radnym za poparcie uchwały. W budżecie na rok 2022 na miejskie inwestycje przeznaczymy prawie 22 mln zł. Sądzę, że to plan minimum, bo staramy się o kolejne dotacje i pieniędzy inwestycyjnych będzie w Kamiennej Górze jeszcze więcej – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz.

Zamierzenia inwestycyjne Miasta Kamienna Góra w roku 2022:

-Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej.
-Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej.
-Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej, drogi wewnętrznej na osiedlu Antonówka i parkingu na ul. Wałbrzyskiej.
-Przebudowa ul. Wrzosowej, Śląskiej, Różanej oraz wiaduktu nad drogą rowerową w ciągu ul. Słowackiego. 12,7 mln zł na ten cel pozyskano z funduszu Polski Ład.
-Przebudowa ul. Traugutta i Słowackiego.
-Przebudowa ul. Lubawskiej.
-Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zalewu. Pozyskano na ten cel pieniądze z Rządowego Funduszu dla Gmin Górskich. Zadanie obejmuje m.in. zapewnienie alternatywnego dojazdu do zbiornika od strony ul. Leśnej (przebudowę ulicy, budowę miejsc parkingowych), zagospodarowanie terenów zielonych z nowym układem komunikacyjnym, modernizację sposobu zrzutu wody ze zbiornika do rzeki Zadrna, budowę oświetlenia i monitoringu wizyjnego.
-Przygotowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu odkrytych basenów letnich nad Zalewem. Budowa ma zostać sfinansowana z dotacji w kolejnej edycji programu Polski Ład.
-Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy Alei Wojska Polskiego 25.
-Modernizacja domów komunalnych. Dokumentacja projektowa obejmuje budynki przy ul. Jana Pawła II 11, 23, 25, Kościuszki 9, Ptasiej 1 i Karola Miarki 1.
-Przebudowa budynku byłego zespołu szkół przy ul. Lubawskiej. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej obejmuje utworzenie centrum społecznego obejmującego: przedszkole, żłobek oraz dom dziennego pobytu dla seniorów.
-Zakup i montaż toalet automatycznych nad Zalewem.
-Zagospodarowanie terenu na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej i doprowadzenie tam wody. Zaprojektowanie domu pogrzebowego.
-Remont attyk budynku ratusza.
-Remont tarasu w Szkole Podstawowej nr 2.
-Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2.
-Modernizacja budynku MOPS.
-Przebudowa jazu na rzece Zadrna.
-Doposażenie placu zabaw na os. Antonówka i przy ul. Kościuszki.
-Zabezpieczenie terenu ruin zamku Grodztwo.
-Remont mostku przy ul. Nadrzecznej.
-Budowa wiat śmietnikowych.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment